Bygningsvern

Treng du råd om kva du kan gjere med eit gamalt bygg? Vår bygningsvernrådgjevar har spisskompetanse innanfor antikvarisk arbeid på gamle hus, byggeskikk og handverkstradisjonar i Gudbrandsdalen.

Velkomen til bygningsvern

Bygningsvernrådgjevar Håvard Syse kjem gjerne på befaring og svarar på spørsmål du måtte ha om gamle hus, byggeskikkar, ny bruk, eller tilpasning av nye bygningar til gamalt gardsmiljø. Han kan òg bistå med søknader om tilskot.

Bygningsvernrådgjevaren har lokal spisskompetanse innanfor antikvarisk arbeid på gamle hus, byggeskikk og handsverkstradisjonar i Gudbrandsdalen.

Prisar

550 kroner per time. Eigarar av gamle hus får åtte timar til rådvelde gratis. Dette inkluderer synfaring og hjelp med eventuelle søknadar om tilskot.

E-post

havard.syse@gudbrandsdalsmusea.no

Telefon

456 05 347

Adresse

Lesja bygdemuseum, Lesja, Norge