Lesja Bygdemuseum

Skrivabrød, tynnkaku, bunadar, lam, vaflar og ein haug med folk i arbeid. Om sommaren er tunet på Lesja bygdemuseum nett som eit livleg gardstun på 1700-talet.

Velkomen til Lesja Bygdemuseum

Eit museum i hjartet av nasjonalparkane

13 tømmerhus frå 1700– og 1800–talet er samla i friluftsmuseet. Husa er reist etter mønster av ein gamal fjellgard med inntun til folka og uttun til dyra. Husa er henta frå ulike garder i Lesja. Heile livet til folk utspela seg på gardstun som dette. Her vart dei fødd, her arbeidde dei, og her anda dei ut.

Da var gjenstandar og hus som måtte takast vare på i bygda, og dette vart starten for Lesja bygdetun. Lesja Heimbygdslag vart stifta 13. desember 1957, seinare omdanna til Lesja historielag som dreiv museet til Musera i Nord-Gudbrandsdalen vart etablert i 2003, i 2008 fusjonert til Gudbrandsdalsmusea AS. Det er nå ei eigarstifting som eig husa, anlegget og samlingane, medan Gudbrandsdalsmusea er driftsansvarlege.

Kvar sommar er fleire hundre friviljuge i sving på museet. Dei bakar i eldhuset, smir i smia, syr bunadar i Nestandestugu og syner fram anna husflidsarbeid i Bellestugu. Der kan du òg sjå etter «daudingholet» i veggen, eller kjøpe deg ein kopp kaffi og ei vaffelkaku. Om du er heldig, treff du på den innpåslitne mannen dei seier går att her i stova.

Tør du ikkje gå inn, kan du heller helse på dyra på tunet eller ta deg ein tur i kornmagasinet eller fargeriet. Tunvertane syner deg rundt og har mang ei sann skrøne å fortelje deg.

Husa rommar og òg skiftande utstillingar.

Villreinutstillinga

I kjellaren på nybygget treff du to utstoppa rein og ei stor utstilling om dei rike tradisjonane for jakt og fangst av rein i Nord-Gudbrandsdalen. Frå isen forsvann og til i dag, har folk frå Lesja søkt til fjellet for å fange villreinen. Både skinn, bein og kjøt frå dyra var livgjevande varer for folk som budde her.

Lær meir om korleis jakta har utvikla seg og sjå funn av gamle fangstreiskap og ski heilt attende frå vikingtida.

Butikken med det sjeldne

Vakre saker og klede av ull, skinn og tre finn du i butikken i nybygget. Der finn du og lokale matvarer og mykje anna heimgjord og lokalt.

Utleige

Tunstugu er Lesja kommunes 1000-årsstad, lokalet gjev ei fin ramme rundt til dømes bryllup, dåp, begravelse og andre arrangement. Tunstugu selskapslokale har sitjeplass til 120 personar, lokalet har kjøkken, toalett og har universell utforming.

Vi kan ordne servering etter avtale.

Lesja kyrkje

Lesja kyrkje er ei lafta krosskyrkje frå 1749. Det seiast at ingen som er komme inn i Lesja kyrkje går urørt ut. Altertavla er rekna blant meisterverka i norsk kyrkje- og treskjærarkunst. Tavla er laga av den kjende treskjæraren Jakob B. Klukstad. Krillskurden kring figurane er av det frodigaste i sitt slag. Tidleg på 1900-talet vart mykje av det originale interiøret øydelagt. Den lokale målaren Ragnvald Einbu restaurerte seinare Jakob B. Klukstad sitt arbeid til slik kyrkja framstår i dag.

Tunvertane på Lesja bygdemuseum vil gjerne gje deg omvising, ta kontakt i museumsbutikken.

Markens Grøde Lesja

Markens Grøde er eit årleg arrangement i Lesja kommune med fokus på kultur, natur, landbruk, vekst og næring. Leder for Markens Grøde er Aasmund Kolstad|+47 97560274

Anna informasjon

På området finn du: Toalett, HC-toalett m/stellebord, heis, museumsbutikk, leikeområde for born, ulike dyr, mange sitjeplassar (ute og inne), parkeringsplass med plass til både buss og campingbilar.

Tysdag - Laurdag: Venneforeininga sel kaffe og vafler i Hattremstugu.

Lesja bygdemuseum er betjent i ordinær opningstid.

Vi tek i mot grupper utanom vanlege opningstider etter avtale, du kan bestille på booking@gudbrandsdalsmusea.no, omvising, servering, leige.

Opningstider

Kontortid Måndag - Fredag

10 - 14

20. august - 1. juni

Etter avtale

Prisar

Vaksne

80,-

Student/Honnør/Barn(alder 13-17)

70,-

Barn under 12 år (opp til 12 år)

Gratis

Arrangement Markens Grøde, Jul på Tunet

100,-

I desember kan du kontakte museet tysdag og onsdag på tlf 90682070.

Gjeld det leige av Tunstugu ta kontakt på 95976253

Vi tek i mot grupper utanom vanlege opningstider etter avtale, du kan bestille på booking@gudbrandsdalsmusea.no, omvising, servering, leige.

E-post

benedicte.f.furulund@gudbrandsdalsmusea.no

Telefon

959 76 253

Adresse

Kyrkjevegen 91 Lesja

GPS

(WGS 84): N 62° 6.805', E 8° 51.229'

Kva skjer på Lesja Bygdemuseum

Kart

Utstillingar

Lesja Bygdemuseum

Lesja Bygdemuseum

12 juli - 18 aug.

Lesja Bygdemuseum

16 juni - 18 aug.

Lei Tunstugu

Send forespørsel om leige av Tunstugu med vår booking kalender.

Sjå kalender

Kontakt