Presthaugen - Lom bygdamuseum

I skogen i Presthaugen finn du 21 tømmerhus frå 1600-,1700- og 1800-talet og det som kan vere Noreg sitt største stabbur.

Velkomen til Presthaugen - Lom bygdamuseum

Som eit stille glimt frå 1700-talet ligg husa samla som ein storgard med inntun til menneska og uttun til dyra, setertun, husmannsplass og skulestue. Legg du til noko fantasi, er det nett så du kan kjenne smaken av nykinna smør og sjå dei tolv ungane som ein gong fekk plass i den vesle husmannstua. Husa er omgitt av spreidd skog, og ligg som eit mini-Maihaugen like bak Norsk fjellsenter.

På Lom bygdamuseum sitt det gamle gardslivet att i veggar og golv.

 

Sommaren gjennom er det aktivitetsdag kvar onsdag, omvisarar seks dagar i veka og fri inngang.

 

Handfast gardshistorie 

På gardane var det yrande liv frå før sola sto opp til den siste historia vart fortald over innearbeidet framfor skorsteinen på kvelden. Tre generasjonar budde gjerne saman, i tillegg til ugifte sysken, tenestefolk, handtverkarar og lausfolk. Kom inn og kjenn på stemninga som sit att!

Storstabburet frå 1613 er truleg størst i landet og ein nasjonal kulturskatt. Her kan du undre deg over kvifor det er stukke hestehår inn veggen, og sjå om du finn hola etter fattigfolket som gjorde seg til tjuvar for å stogge svolten i smale tidar.

Husa kjem frå garder i Lom, Skjåk og Vågå og er sett opp av Lom heimbygdslag. 

Ta kontakt for omvising utanom opningstid. Opningstider

29.06 - 05.08

Tysdag - Sundag

11:00 - 16:00

E-post

kjersti.strass@gudbrandsdalsmusea.no

Telefon

970 68 931

Adresse

Brubakken 12, 2686 Lom

GPS

(WGS 84): N 61° 50.285', E 8° 33.806'

Kva skjer på Presthaugen - Lom bygdamuseum

Kart

Utstillingar

Presthaugen - Lom bygdamuseum

Kontakt