Ringebu stavkyrkjeutstilling, Ringebu Prestegard

Av kring 1000 stavkyrkjer, er Ringebu stavkyrkje ei av dei 28 stavkyrkjene som er bevara fram til i dag. I Ringebu Prestegard finn du kafé, galleri og stavkyrkjeutstillinga med arkeologiske funn, stavkyrkja si historie, oversyn over alle stavkyrkjene i Noreg, bruken av kyrkja opp gjennom tidene og prestegarden, husa, prestane og hagen.

Velkomen til Ringebu stavkyrkjeutstilling, Ringebu Prestegard

Ringebu stavkyrkje - heilagt rom og lokalt rom


Ringebu stavkyrkje er bygd tidleg på 1200-talet og er ei av dei største stavkyrkjene som står att i Noreg i dag. Stavkyrkjene er sterke symbol på vår nasjonale kulturarv og blir saman med vikingskipa rekna som Noreg sitt viktigaste bidrag til verdskulturarven. Ringebu stavkyrkje er som rom og stad, eit bindeledd mellom den universelle kyrkja og den lokale kyrkja, mellom Noreg og det kristne Europa.

I Ringebu prestegard finn ein og ei utstilling om stavkyrkja og bruken. I stavkyrkjeutstillinga kan du sjå en film der lokalhistorikaren Per Åsmundstad fortel om kyrkja og Ringebu gjennom tidene. Funn frå dei arkeologiske utgravingane i kyrkja i 1980 og 81 er ei viktig del av utstillinga, gjenstandane viser ulike sider ved historia til sjølve bygninga og til handlingar som dåp, skriftemål og nattverd, konfirmasjon, truloving og giftemål, død og gravferd.

Du finn i tillegg til stavkyrkjeutstillinga, ei eige utstilling om Ringebu Stavkyrkje og oversyn over alle stavkyrkjene som er bevara i Noreg. Denne utstillinga fortel meir om byggemåten, ombyggingar, inventar og kunst i kyrkja.

Prestegården har ei eige utstilling om Ringebu Prestegard, gardshistorie, oversyn over alle prestane som har vore der, om husa på garden og setra, hagen og om prestegarden i dag. Her kan en å følgje utviklinga av kultursenteret frå prestegard til kultursenter slik det fremstår i dag med kunstgalleri der ein kan sjå vekslande utstillingar i mange av husa.

Prestegardshagen er opparbeidd av friviljuge i godt samarbeid med Ingeborg Mellgren Mathisen. Hagen har i dag rosebed, staudebed, fjellhage, urter og nyttevekster, bærbusker og epletre. Det meste er eldre vekster som er henta inn frå andre i bygda. hagen blir drifta og utvikla av ei eige gruppe under Stiftelsen Ringebu Prestegard.

Du finn meir informasjon om Ringebu Prestegard og oversyn over utstillingane på Ringebu Prestegard

Opningstider

4.6 - 11.9

Måndag - Sundag

10:00 - 17:00

Prisar

Vaksne

100,-

Barn

50,-

Gruppepris pr. person (minimum 10 personar)

80,-

Fellesbilett med Stavkirken

160,-

Ringebu Prestagård kan kontaktes direkte på telefon 61 28 27 00

Kontaktperson for Ringebu Prestegård er Rebekka Lindsheim tlf +47 954 71 694

Telefon

612 82 700

Adresse

Ringebu Prestegard, Ringebu, Norge

GPS

(WGS 84): N 61° 30.643', E 10° 10.429'