Ringebu stavkyrkjeutstilling

Av kring 1000 stavkyrkjer, er Ringebu stavkyrkje ei av dei 28 stavkyrkjene som er bevart fram til i dag. I Ringebu Prestegard finn du kafé, galleri og stavkyrkjeutstillinga som synar fram arkeologiske funn, kyrkja si historie og bruken av kyrkja opp gjennom tidene.

Velkomen til Ringebu stavkyrkjeutstilling

Ringebu stavkyrkje - heilagt rom og lokalt rom


Ringebu stavkyrkje er bygd tidleg på 1200-talet og er ei av dei største stavkyrkjene som står att i Noreg i dag. Stavkyrkjene er sterke symbol på vår nasjonale kulturarv og blir saman med vikingskipa rekna som Noreg sitt viktigaste bidrag til verdskulturarven. Ringebu stavkyrkje er som rom og stad, eit bindeledd mellom den universelle kyrkja og den lokale kyrkja, mellom Noreg og det kristne Europa.

I stavkyrkjeutstillinga fortel lokalhistorikaren Per Åsmundstad om kyrkja og Ringebu gjennom tidene i ein film. Funn frå dei arkeologiske utgravingane i kyrkja i 1980 og 81 er ei viktig del av utstillinga. Gjenstandane viser ulike sider ved historia til sjølve bygninga og til handlingar som dåp, skriftemål og nattverd, konfirmasjon, truloving og giftemål, død og gravferd.

Ringebu prestegard husar òg eit kunstgalleri med vekslande utstillingar. Prestegardshagen er under restaurering og har rike og rause staude- og rosebed i tillegg til ein eple- og bærhage.

Du finn meir informasjon om Ringebu Prestegard på Ringebuprestegard.

Opningstider

1. juni - 2. september

Måndag - Sundag

10:00 - 17:00

Prisar

Vaksne

60,-

Barn

30,-

Gruppepris pr. person (minimum 10 personar)

50,-

Contact for Ringebu Prestegard

tlf. 61 28 27 00

Einar Høystad

tlf. 976 87 950

Telefon

612 82 700

Adresse

Ringebu Stavkyrkje utstilling

GPS

(WGS 84): N 61° 30.643', E 10° 10.429'

Kva skjer på Ringebu stavkyrkjeutstilling

Kart

Kontakt