Bygningsvern

Bygningsvernrådgjeving er ein del av eit nettverk der alle regionmusea har sin rådgjevingsteneste saman med fylkeskonservator. Til saman er dette eit unikt tilbod og ein samling av ulik spisskompetanse i Oppland. Den lokale spisskompetanse er innafor antikvarisk arbeid på gamle hus i Gudbrandsdalen, byggeskikk og handsverkstradisjonar. Vi samarbeider mykje med forvaltning, i tillegg til praktisk erfaring med gamle hus og handverk. Kan bistå i ulik planlegging for eksempel ny bruk av gamle hus eller tilpasning av nye bygningar i gardsmiljø.

Welcome to bygningsvern

Opningstider

Henvendingar til bygningsvernrådgjevar Håvard Syse.

Etter avtale.

Prisar

Rådgjevar 550 kr/t. 8 timar gratis til rådvelde for eigarar av gamle hus. Dette inkluderer synfaring og hjelp med eventuell søknad om tilskot.

Kontaktinformasjon

Bygningsvernrådgjevar Håvard Syse

Tunstugu

Lesja Bygdemuseum 2667 Lesja tlf: 45 60 53 47 epost: havard.syse@gudbrandsdalsmusea.no

Mail

havard.syse@gudbrandsdalsmusea.no

Phone

456 05 347

Address

Lesja bygdemuseum, Lesja, Norge