Styringsdokumenter

Gudbrandsdalsmusea AS er eit konsolidert museum beståande av 18 avdelingar. Vi held til i kommunane Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Dovre og Lesja. Museet er eit driftsselskap med der kommunane og dei ulike institusjonseigarene eig aksjar.

Strategiplan Gm 2016 2020 (PDF) (1.04 MB)

Årsmelding 2020 (PDF) (4.19 MB)

Årsrapport Gudbrandsdalsmusea 2019 (PDF) (1.33 MB)

Årsrapport Gudbrandsdalsmusea 2018 Pdf (PDF) (2.37 MB)

Årsrapport Gudbrandsdalsmusea 2017 (PDF) (2.44 MB)

Årsrapport Gudbrandsdalsmusea 2016 (PDF) (2.61 MB)

Årsrapport Gudbrandsdalsmusea 2015 (PDF) (926.36 KB)

Vedtekter Gudbrandsdalsmusea (PDF) (328.86 KB)

Årsmeldingar

Som aksjeselskap har vi styreårsmelding som formell årsmelding. I tillegg lagar vi årlege rapportar som syner heile verksemda i regionmuseet.

Sak 4G Styreårsmelding 2020 (PDF) (179.03 KB)

Signert Styreårsmelding 2019 (PDF) (468.84 KB)

Signert Styreårsmelding 2018 Msg (PDF) (493.34 KB)

Årsmelding 2017 (PDF) (460.32 KB)

Årsmelding 2016 (PDF) (399.91 KB)

Årsmelding 2015 (PDF) (488.48 KB)

Årsmelding 2014 (PDF) (89.31 KB)

Årsmelding 2013 (PDF) (679.73 KB)

Årsmelding 2012 (PDF) (442.16 KB)

Årsmelding 2011 (PDF) (615.43 KB)

Årsmelding 2010 (PDF) (69.19 KB)

Årsmelding 2009 (PDF) (69.34 KB)

Årsmelding 2008 Gudbrandsdalsmusea As (PDF) (166.82 KB)

Styret og eigarar

Gudbrandsdalsmusea AS er eit driftsselskap, eigarar er alle 9 kommunane i Nord- og Midt-Gudbrandsdalen, og andre eigarar: Stiftelsen Lesja Bygdemuseum, Vågå historielag, Stiftelsen Norsk Fjellmuseum, Senter for Bygdekultur, Stiftinga Gudbrandsdal Krigsminnesamling og Stiftelsen Ringebu Prestegard.

Personvernerklæringar (GDPR) for Gudbrandsdalsmusea AS

Frå sommaren 2018 gjeld det nye reglar for personvern. Gudbrandsdalsmusea har laga erklæringar for kundar, for personale, og for privatarkiv som vi her legg ut. Gudbrandsdalsmusea fylgjer ICOM sine museumsetiske retningsliner i vårt arbeid. Om det skulle vera noko uklart eller om du har spørsmål, ver venleg kontakt museet post@gudbrandsdalsmusea.no.

Personvernerklæring Gm For Kundar (PDF) (462.12 KB)

Personvernerklæring Gm Eige Personale (PDF) (701.1 KB)

Personvernerklæring Gm Arkiv (PDF) (587.42 KB)

Opplandsarkivets Håndtering Av Personopplysninger Gdpr (PDF) (270.66 KB)

Icoms Museumsetiske Regelverk (PDF) (1020.3 KB)