Buff - halstørkle, lue, hals, hodeplagg -Multiuse

59,-

( Erik Bjørke, Folkemusikkarkivet for Sør- og Midt-Gudbrandsdalen )

Kva slags folkemusikk blir komponert og spela i dag? Nykomponert er ei samling av nykomponert musikk samla inn av folkemusikkarkivar Erik Bjørke for denne dobbelte cd-en.

200,-

( Ivar Teigum )

Boka Utvegar til vatn tek for seg utnyttinga av vatn som eit vilkår for liv i historisk tid i Gudbrandsdalen. Det er eit av dei mest nedbørfattige distrikt i landet. Boka handlar om korleis bøndene har leia vatnet frå fjellvatn og bekkar, med murkonstruksjonar og vassrenner frå fjellet og ned i bygda. I bygda hadde dei intrikate system for å dele vatnet mellom gardane, spreie det ut over åkeren. Dei utvikla skjeltreko og spreiarar, spesialreiskap for å spreie vatnet utover åkeren.

375,-

( Unni Bostad, Johan Storm Munch, Ivar Teigum, Arne Brimi, Torveig Dahl (red) )

"Oxe Kiød med Rød wiin Saus, fyld tosk, riste lax og en stor mengde sitrontærter" - var noko av det Christine Storm Munch serverte i prestegarden Ullinsvin i Vågå der ho styrte på slutten av 1700-talet.

395,-