Utvegar til vatn

( Ivar Teigum )

På austsida av Joutunheimen og Breheimen levde folk med frostår og tørre somrar med bolkar med fukt og ustadig ver. Bøndene i Ottadalen sa: Vil ikkje Herren gje oss væte, så får vi greie det sjølve. Kanskje var det kjepphøg tale. Gjev Herren oss sol, skal vi sjølve halde væte, det var ei frommare bøn. Siden har brear og fonner trekt seg attende og temperaturen stig. Denne boka fortel om utnyttinga av vatn som eit vilkår for liv i historisk tid i Gudbrandsdalen, så langt sør som Sør-Fron. Dette gav grunnlag for omfattande kornproduksjon i områda. Framleis må bøndene vatne jorda sine med vatningsanlegg for å få avling.

375,-