Fortidsminneforeininga - Månadens friviljug

- Det er veldig triveleg å få ein slik pris. Ola Harald Fjeldheim er generalsekretær i Fortidsminneforeininga. Foreininga er godt vand med å bli prissett også internasjonalt. Fjeldheim syns likevel det er ekstra stas med prisen som månadens friviljug; - Det viser oss at arbeidet blir sett pris på lokalt, og det er der det teller, seier han!

Tek vare på bygningsarven

Han tok imot prisen i samband med Gudbrandsdalsseminaret saman med Edel Aas, leiar for avdelinga i Nord-Gudbrandsdalen. Det er foreiningas arbeid for å ta vare på bygningsarven fleire stader i Gudbrandsdalen som gjer at dei nå blir tildelt prisen som månadens friviljug i kategori bygningsvern. Det sa direktør i Gudbrandsdalsmusea Øystein Rudi da han delte ut prisen.

Prisen som månadens friviljug er oppretta i samband med Frivilligåret 2022. Den går til personar som legg ned frivillig innsats for kulturarven i Gudbrandsdalen, ein innsats som er til glede for mange. Prisen er oppretta av Gudbrandsdalsmusea i samarbeid med Norsk kulturarv og Gudbrandsdalen Historielag Dølaringen.

Du kan lese meir om prisen, og finne oversikt over tidlegare prisvinnarar HER.

Fleire prosjekt i Gudbrandsdalen

- Vi er ein tvers igjennom frivllig organisasjon, seier generalsekretær Fjeldheim. Dei arbeider gjennom dugnad der lokale frivllige bestemmer kva som skal skje og organiserer dugnader. Dei tilsette er ein forlenga arm av dei frivillige.

Det største prosjektet på Innlandet dei siste åra har vore å sette istand kunstnarheimen Jorderik på Lillehammer. Den er nå bevara for ettertida og seld til private eigarar.

Jorderik Lillehammer

Kunstnarheimen Jorderik på Lillehammer har vore det største prosjektet i Innlandet dei siste åra. Foto: FortidsminneforeiningaSalet av eigedomar er med på å finansiere nye prosjekt. Det store prosjektet i åra framover er å sette istand husmannsplassen Karussbakken i Vågå. Den vart kjøpt i 2021 med mål om å redde og utvikle ein stad for kurs og overnatting.

Her kan du sjå meir om fortidsminneforeininga.

Juryen si grunngjeving

Slik grunngjev juryen prisen til Fortidsminneforeininga:

Vern om kulturarven har vore berebjelken til organisasjonen sidan starten i 1884. Foreininga vart tufta på frivilligheit, og framleis er det frivillige som ber arbeidet. Målet har heile tida vore å finne, kartlegge og ta vare på verdifulle kulturminne og kulturmiljø for ettertida. Tilsynelatande håplause prosjekt har vorte sett i stand og seld til eigarar som har eit ynskje om å ta vare på dei. Slik har dei kunne finansiert stadig nye prosjekt. Gjennom arbeidet held foreininga kurs for å gi fleire kunnskap om gamle handverksteknikkar. Arbeidet foreininga gjer, kan inspirere eigarar som sitt med gamle bygg til å restaurere framfor å rive. Slik får arbeidet større ringverknader. Foreininga har vore svært aktive i Gudbrandsdalen med bygg som har vorte sett i stand i nær alle kommunar.

Vi gratulerer!

Thea-og-Olav-promo.jpg#asset:1239

Skrevet av Jorun Vang

Publisert den 30.01.2023

jorun.vang@gudbrandsdalsmusea.no