( Folkemusikkarkivet )

Kva røyrer seg i folkemusikkmiljøet i dag. Kva slags musikk blir koponert og utøva? Nykomponert er ei samling av nykoponert musikk samla inn av Folkemusikk arkivar Erik Bjørke.

200,-

( Ivar Teigum )

Utvegar til vaten tek for seg utnyttinga av vatn som eit vilkår for liv i historisk tid i Nord-Gudbrandsalen, eit av landet sitt mest nedbørfattige distrikt. Boka handlar om korleis bøndene har leia vatnet via fjellvatn og bekkaer , med murkonstruksjonar og vassrenner frå fjellet og ned i bygda. I bygda hadde dei intrikate system for dele vatnet mellom gardane, spreie det ut over åkeren og utvikle spsialreiskap for å spreie vatn.

375,-

( Unni Bostad, Johan Storm Munch, Ivar Teigum, Arne Brimi, Torveig Dahl (red) )

Oxe Kiød med Rød wiin Saus, fyld tosk, riste lax og ei stor menge sitrontærter - var noko av det Christine Storm Munch serverte i prrestegarden Ullinsvin i Vågå der ho styrte på slutten av 1700-talet.

395,-