NyKomponert Tradisjonsmusikk frå Gudbrandsdalen, dobbelt cd.

( Erik Bjørke, Folkemusikkarkivet for Sør- og Midt-Gudbrandsdalen )

Denne dobbelte CD-en har eit utval av nykomponert folkemusikk frå Gudbrandsdalen saman med eit godt teksthefte. Utvalet er gjort på grunnlag av ei innsamling av folkemusikkarkivet for denne cd-en. Tilfanget av musikk var stort, utvalet er avgrensa til eit nummer av kvar komponist, med nokre unnatak. Det er lagt vekt på at komponistane sjølve er med på innspelinga som utøvar.

200,-