Om oss

Om museet


Gudbrandsdalsmusea gjer historie levande gjennom utstillingar, arkiv og besøkssentre frå Ringebu og nordover i Gudbrandsdalen. Vi tek vare på hus, tradisjonar, reiskap, instrument, bilete, brev, musikk og anna verdifullt frå tidlegare tidar, og vi har også eit auga på samtid og framtid i Gudbrandsdalen.

I Lesja, Lom og Vågå kan du besøke friluftsmusea våre, med tømmerhus og inventar frå 1600-, 1700- og 1800-talet. Ved desse musea er det ulike aktivitar heile året, men sommaren er hovudsesong.

Vi har privatarkiv (Opplandsarkivet) for våre 9 ansvarskommunar, med avdelingar på Ringebu, Dombås, Vågå og Skjåk. Her kan du finne skattar i gamle dokument eller fotografi, eller finne ut meir om levd liv i Gudbrandsdalen. Har du spørsmål om privatarkiv frå Øyer, Gausdal og Lillehammer, ta kontakt med Opplandsarkivet avd. Lillehammer Museum.

Ein solid dokumentasjon på den rike folkemusikkarven i dalføret finn du i folkemusikkarkiva i Vågå og i Ringebu. Arkivarane er dyktige til å finne fram i arkiva og står klar til å hjelpe deg.
Er du interessert i krigshistorie kan du dra til Gudbrandsdal krigsminnesamling på Kvam. Her kan du òg få omvising, eller besøke krigsminnemerket over falne døler like utanfor. Otta Bergverkssenter er lokalisert saman med bibilioteket, og her kan du lære om bergverk, naturstein og korleis dette har vore med og forma bygdene her.

Ved Norsk fjellsenter i Lom finn du Norsk fjellmuseum, der utstillinga «Bergtatt» syner fram menneska si bruk av fjellet i all tid. Og det gjer den så bra at Fjellmuseet var nominert som «Årets museum» etter opninga i 2018. På Hundorp finn du pilegrimssenter Dale-Gudbrand og Oppland fylkes tusenårstad. Vi har ansvar for pilegrimsleden frå Vingrom/Brøttum til Dovre. Her kan du òg overnatte, besøke gardsbutikken eller sjå ulike utstillingar. På Ringebu og i Lom kan du vitje stavkyrkjeutstillingane og lære meir om den rike stavkyrkjehistoria i landet.

Museet har tilsett bygningsvernrådgjevar som bistå eigarar av freda og verneverdige hus, offentlege instansar og andre interesserte.


Kontakt

Dale-Gudbrands Gard, Hundorpgeilen 10, 2647 Sør-Fron

Telefon: +47 913 85 388

E-post: post@gudbrandsdalsmusea.no

Org nr: 993 039 160Fakturaadresse

Gudbrandsdalsmusea AS
Dale Gudbrands Gard, Hundorpgeilen 10
2647 Sør-Fron

Fakturaene ønskes fortrinnsvis tilsendt i EHF format. Hvis det ikke er mulighet for EHF så sendes de i pdf format på e-post.
EHF format: org.nr. 993 039 160
PDF faktura som e-post: gudbrandsdalsmuseaas@ebilag.com

Alle fakturaer skal merkes med avdeling og bestillers navn. Eventuelle vedlegg skal ligge i samme filen som fakturaen.