Er du vår nye avdelingsleiar?

Gudbrandsdalsmsuea søkjer vikar til ei 50% stilling ved avd. Lom bygdamuseum - Presthaugen

Vår flotte avdelingsleiar ved Lom bygdamuseum - Presthaguen har permisjon, vi søkjer difor etter vikar til hennar stilling.

Stillinga er 50% avdelingsleiar med ansvar for Lom Bygdamuseum og Stavkyrkjesenteret i Lom.

Vikariatet er ledig frå i dag og ut 2019.

Ynskjelege kvalifikasjonar

Høgare utdanning i kulturhistoriske fag med god formidlingsevne og kjennskap til lokal kulturhistorie.

Museet nyttar nynorsk som skriftspråk

Har du spørsmål om stillinga, kontakt direktør Torveig Dahl på tlf. 926 12 830 eller på e-post: torveig.dahl@gudbrandsdalsmusea.no

Søknadsfrist 20. November

Utlysing av stilling som avdelingsleiar ved Lom bygdamuseum

Skrevet av Ellen Sørumgård Syse

Publisert den 09.11.2018

ellen.syse@gudbrandsdalsmusea.no