Årets museum 2019

I 2019 blei Norsk fjellsenter nominert som eitt av tre museum til Årets museum av Norges Musuemsforbund. Det blei til sist Oslo museum som vann den gjeve prisen.

Årets museum er en nasjonal museumspris som deles ut årlig i forbindelse med Det nasjonale museumsmøtet kvart år. Målet med prisen er å påskjønne godt museumsarbeid og å inspirere museer til innovativ og nyskapende virksomhet av høy kvalitet.

Her kan du lese juryen si framstilling av dei nominerte musea i 2019:

Norsk fjellmuseum, Lom, Gudbrandsdalsmusea

Fjellmuseet i Lom favner et bredt spekter av tema fra arkeologi og kulturminnevern, til fjellturisme, naturarv og klimautfordringer som i særlig grad blir synlige gjennom bresmeltingen. Isen som trekker seg tilbake avslører også tidligere tiders ferdsel, og gir nye funn som bidrar til å utvide kunnskapen om fjellet. Den historiske bruken av breheimen utgjør en viktig bestanddel i senteret med utstillingen Bergtatt. Det ligger som et knutepunkt mellom tre nasjonalparker, og fyller også funksjonen som nasjonalparksenter. Her gir kombinasjonen av brukernes egne nåtidige fjellminner og fjellturisme sett i historiske kontekst uvurderlig informasjon om hvordan man skal forholde seg når man ferdes seg i fjellet. Synliggjøringen av konsekvensene av klimaendringene viser at Fjellmuseet er aktuelt og tar en aktiv samfunnsrolle i formidling av vår tids store utfordring: global oppvarming og temperaturendringenes innvirkning på naturen.

Oslo museum

Oslo museum visualiserer byens historie kronologisk, fra tidlige arkeologiske funn frem mot vår tid. Formidlingen vektlegger og understreker at migrasjon og mangfold gjennom alle tider har vært et tydelig trekk i byens historiske utvikling. Dette står ikke minst sentralt i temaene dagens Oslo museum formidler gjennom skiftende utstillinger, dokumentasjon, sosiale medier og forskning, og gjennom sine mange plattformer og visningsarenaer speiler byens eget museum dagens sammensatte bybefolkning. Nyere innvandring, kulturelle møteplasser og minoritetenes og de marginaliserte gruppenes plass i byen vektlegges særlig i Interkulturelt museum, avdelingen i lokalene til gamle Grønland politistasjon. Ved å være en bevisst og aktiv samfunnsaktør utforsker Interkulturelt museum aktuelle problemstillinger gjennom nyskapende tenkning om formidling og utstillingsdesign. Utstillingene speiles av museets migrasjonshistoriske rolle, og ved å være i takt med tidsånden og byens egen puls på godt og vondt utfordrer de den besøkendes oppfatninger av seg selv og samfunnet vi lever i.

Østfoldmuseene Østfoldmuseene viser gjennom sine mange ulike avdelinger et bredt spekter av Østfolds nære og fjerne historie. Museets formidling knytter seg til ulike tema fra arkeologi til kulturhistorie, bygnings- og industrihistorie. Bredden gjenspeiles også i samlingene og forvaltningen av blant annet landets mest omfattende museumssamling av privatarkiv. Mange av disse knytter seg til nøkkelbedrifter for identitetsbygging og arbeiderhistorie i østfoldregionen. Museet disponerer i dag flere tidligere industrianlegg av høy regional og nasjonal betydning, og Trollull-anlegget og Nye Veveri i Tistedalen ivaretas gjennom ny bruk ved at de benyttes til langsiktig bevaring av samlingene. Østfoldmuseene har inntatt en aktiv samfunnsrolle som gjenspeiles i ulike publikumstilbud, hvor blant annet de interaktive plattformene i formidlingssenteret Olavs hall favner bredt. I den andre enden av skalaen tar museet et tydelig lokalt ansvar for enkeltgrupperinger, som gjennom det fint tilrettelagte besøksprogrammet for demente. Østfoldmuseene er inne i en fase med bevegelse og fornyelse på flere områder og har de siste årene åpnet nye arenaer for besøk og formidling, samt utstillinger med nye konsepter og virkemidler.


Skrevet av Torveig Dahl

Publisert den 20.03.2019

torveig.dahl@gudbrandsdalsmusea.no