Gudbrandsdal Musumsspellmenn - spelar dalen frå sør til nord!

Folkemusikkarkiva våre er ei gullgruve av melodiar frå Lillehammer til norddalen, alle med kvar si historie. No tek vi fram ein slått og historie frå kvar bygd, å spelar oss nordover dalen.

Kom til ein av konsertane, og ta gjerne med fleire slåttar eller lokale melodiar som kan få plass i arkivet.

Slik hjelper du til med å ta vare på den musikalske kulturarven vår.

Gudbrandsdal Museumsspelmenn er:

Kristin Akslen Hagen – sang, mandolin, torader

Tom Willy Rustad - torader, gitar, munnharpe, seljefløyte og kontrabass

Geir Marius Thorud - trekkspel og kontrabass

Øystein Rudi - fele og bratsj

Måndag 28. oktober kl 19 i Kulturhuset Banken, Lillehammer

Tysdag 29. oktober kl 19 Skåbu Fjellhotell

Onsdag 30. oktober kl 19 Lesja Bygdemuseum

Torsdag 31. oktober kl 19 Skjåk FolkebibiliotekBillettar kr 190,- blir selde ved inngangen alle kveldarVelkome på konsert!

Skrevet av

Publisert den 30.10.2019

kjersti@norskfjellsenter.no