Historie time med Anna Jorunn Avdem

"Klede skape folk" - kva kan ei samling forkle fortelja om liv og arbeid i tidlegare tider.

Laurdag 23. juni var Anna Jorunn Avdem og hald foredrag om forklede. Ho fortalde om tradisjonar i bruk av forklede frå starten på 1900-talet og fram til i dag. Kryddra med historiar hjå hennar eiga familie og bruken av forklede der, vart det ein personleg og engasjerande historietime ved Lesja bygdemuseum. Dei monge tilhøyrarane i Bellestugu deltok med eigne historiar og inspel.

Historietime Lesja bygdemuseumAnna Jorunn Avdem

Tradisjonen med historietime på Lesja bygdemuseum starta fyste gong i 2013.Skrevet av Ellen Sørumgård Syse

Publisert den 29.06.2018

ellen.syse@gudbrandsdalsmusea.no