Heitkøtter - eit liv i norsk natur

Ei permanent utstilling om Heitkøtter-brørne Olaf, Norman og Fredrik.

Olaf fekk liv i nesten 160 fiskevatn i Lesja, Norman oppretta Rondane nasjonalpark, og Fredrik var lidenskapeleg oppteke av vassdragsvern og fiske. Les om deira arbeid med naturvern og naturforvaltning.

Lesja Bygdemuseum

Opnar 19/06/2021