Oppdagelsen av Jotunfjeldene

Norsk fjellsenter inviterar til årets sommarutstilling med billedkunstnar Hanne Åmli!

I eit prosjekt som beveger seg mellom geologisk forsking og kunsten sitt uttrykk, inspirerer fagfelta kvarandre til å skildre fjella sitt opphav. Oppdagarane av Jotunheimen tok i bruk akvarellblokken til å skildre eit ukjent landskap. I denne utstillinga gir måleria ei visuell inngangsport til det geologar forskar på i dag.

Professor i geologi, Haakon Fossen, frå Universitetet i Bergen, forskar, geolog Henrik H. Svensen frå Universitet i Oslo og geolog Gurli Meyer, forskar og leiar for fastfjellsgeologi ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) har bidrege i utstillinga med informasjon om dei geologiske prosessane i danninga av Jotunheimen. Universitetsmuseet i Bergen har stått for design og utforming.

Velkomen!

Norsk fjellsenter

Opnar 15/06/2020

Avslutta 31/08/2020