For skular

Skuleopplegg 2017 18 Gudbrandsdalsmusea.pdf

Steinalderdag, omvising i krigsminnesamlinga, ein tur til vikingtida eller eit blikk på gardslivet eller reinsjakta på 1700-talet? Gudbrandsdalsmusea tilbyr ei rekke undervisingsopplegg for skuleklassar, alle tilpassa kompetansemåla i læreplanverket. Skuleklassar kan òg få omvising i dei faste utstillingane våre etter avtale, og vi kan komme til skulane og halde opplegg der.

Gudbrandsdalsmusea hjelper skulebarn som arbeidar med prosjekt eller har noko dei lurar på.

Hugs at vi er her for å hjelpe dykk, så om de ikkje finn det de leiter etter, eller ønskjer opplegg spesielt tilpassa for di klasse, kontakt avdelingsleiar direkte. Det er fint om de tek kontakt tidleg, slik at vi har tid til å tilrettelegga eit godt program.

Gi klassen din ein artig undervisningsdag!

Vi har diverre ikkje oppdatert menyen vår for skuleopplegg 2017-2018, men er du interessert i eit av desse opplegga, eller ein variant, ta kontakt med relevant avdelingsleiar - eller om du har andre idear for samarbeid?