Lesja Bygdemuseum

12 juli - 18 aug.

Lesja Bygdemuseum

16 juni - 18 aug.

Lesja Bygdemuseum

17 mai - 18 aug.

Lesja Bygdemuseum

Presthaugen - Lom bygdamuseum

Sjå fleire