Opplandsarkivet avdeling Dombås

16 sep. - 09 okt.

Norsk fjellsenter

24 juni - 22 nov.

Lesja Bygdemuseum

Lesja Bygdemuseum

Presthaugen - Lom bygdamuseum