Gudbrandsdalsmusea gjer historie levande gjennom utstillingar, arkiv og besøkssentre frå Ringebu og nordover i Gudbrandsdalen. Vi tek vare på hus, tradisjonar, reiskap, instrument, bilete, brev, musikk og anna verdifullt frå tidlegare tidar, og vi har også eit auga på samtid og framtid i Gudbrandsdalen.

06. juni

12:00

07. juni

12:00

17. juni

12:00

17. juni

13:00

17. juni

13:00

17. juni

11:00

20. juni

11:00

21. juni

11:00

22. juni

11:00

23. juni

11:00

24. juni

12:00

24. juni

12:00

24. juni

12:00

24. juni

11:00

24. juni

13:00

01. juli

12:00

08. juli

12:00

08. juli

13:00

14. juli

12:00

15. juli

12:00

15. juli

13:00

22. juli

12:00

27. juli

12:00

29. juli

13:00

29. juli

13:00

29. juli

12:00

05. aug.

12:00

05. aug.

13:00

12. aug.

12:00

12. aug.

13:00

13. aug.

19:00

19. aug.

12:00

19. aug.

13:00

Lesja Bygdemuseum

Presthaugen - Lom bygdamuseum

Lesja Bygdemuseum

Opplandsarkivet avdeling Dombås

16 sep. - 09 okt.

Ullinsvin

24 juni - 03 sep.

Jutulheimen - Vågå bygdamuseum

24 juni - 03 sep.

Ringebu stavkyrkjeutstilling, Ringebu Prestegard

24 juni - 03 sep.

Lesja Bygdemuseum

Presthaugen - Lom bygdamuseum

17 juni - 25 juni

Lesja Bygdemuseum

Smak på tradisjonane

Skrivabrød, tynnkaku, bunadar, lam, vaflar og ein haug med folk i arbeid. Om sommaren er tunet på Lesja bygdemuseum nett som eit livleg gardstun på 1700-talet.

Presthaugen - Lom bygdamuseum

Eit digert stabbur

I skogen i Presthaugen finn du 21 tømmerhus frå 1600-,1700- og 1800-talet og det som kan vere Noreg sitt største stabbur.

Jutulheimen - Vågå bygdamuseum

Husa på haugen

Trollbindande utsikt mellom fortryllande hus i 1700-tals stil.

Opplandsarkivet

Ta ein djupdykk i den nære eller fjerne historia og finn bilete, dokument, protokollar, film, lydfilar eller andre skattar. Arkivarane har lokalkjennskap og veit å finne fram i lokalhistoria, kyrkjebøker og andre historiske kjelder for deg. Vi har avdelingar som dekker heile Midt-og Nord-Gudbrandsdalen og heile dalen med folkemusikkarkiv.