Gudbrandsdalsmusea gjer historie og kulturarv levande gjennom utstillingar og arkiv, friluftsmuseum og besøkssentre frå Ringebu og nordover i Gudbrandsdalen. Vi tek vare på hus, tradisjonar, reiskap, instrument, bilete, brev, musikk og anna verdifullt frå tidlegare tider.

Vern gjennom bruk er vår berande strategi – vi skal ta kulturarven ut til folk flest med eit auga både på samtid og framtid i Gudbrandsdalen.

22. juni

11:00

22. juni

11:00

04. juli

11:00

Lesja Bygdemuseum

Presthaugen - Lom bygdamuseum

Lesja Bygdemuseum

Innlandsarkivet avdeling Dombås

16 sep. - 09 okt.

Ullinsvin gamle prestegard | Vågå

24 juni - 10 sep.

Presthaugen - Lom bygdamuseum

22 juni - 15 sep.

Ringebu stavkyrkjeutstilling, Ringebu Prestegard

24 juni - 03 sep.

Ullinsvin gamle prestegard | Vågå

15 juni - 08 sep.

Lesja Bygdemuseum

Smak på tradisjonane

Skrivabrød, tynnkaku, bunadar, lam, vaflar og ein haug med folk i arbeid. Om sommaren er tunet på Lesja bygdemuseum nett som eit livleg gardstun på 1700-talet.

Presthaugen - Lom bygdamuseum

Storstabbur og bygdetun

I skogen i Presthaugen finn du 21 tømmerhus frå 1600-,1700- og 1800-talet og det som kan vere Noreg sitt største stabbur.

Jutulheimen - Vågå bygdamuseum

Husa på haugen og prestegarden Ullinsvin

Trollbindande utsikt mellom fortryllande hus i 1700-tals stil.

Ullinsvin gamle prestegard | Vågå

Historisk prestegard fyllt med kunst og levande kulturarv

Ullinsvin byr deg det beste frå kunst og kultur, historie og samtid, bygdeliv og høgkultur – smelta saman på ein heilt unik arena.

Opplandsarkivet

Ta ein djupdykk i den nære eller fjerne historia og finn bilete, dokument, protokollar, film, lydfilar eller andre skattar. Arkivarane har lokalkjennskap og veit å finne fram i lokalhistoria, kyrkjebøker og andre historiske kjelder for deg. Vi har avdelingar som dekker heile Midt-og Nord-Gudbrandsdalen og heile dalen med folkemusikkarkiv.