Styringsdokumenter

Gudbrandsdalsmusea AS er regionmuseum for nord- og midt-Gudbrandsdalen med avdelingar i alle kommunane: Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Dovre og Lesja. I tillegg driftar vi Pilegrimssenteret på Dale-Gudbrands gard, Hundorp, og har folkemusikkarkiv for heile Gudbrandsdalen (inkludert Gausdal, Øyer og Lillehammer). Museet er eit driftsselskap med kommunane og dei ulike institusjonseigarar/organisasjonar som eigarar.

Årsrapport Gudbrandsdalsmusea 2016 (PDF) (2.61 MB)

Strategiplan Gm 2016 2020 (PDF) (1.04 MB)

Vedtekter Gudbrandsdalsmusea (PDF) (328.86 KB)

Årsmeldingar

Som aksjeselskap har vi styreårsmelding som formell årsmelding. I tillegg lagar vi årlege rapportar som syner heile verksemda i regionmuseet.

Årsmelding 2008 Gudbrandsdalsmusea As (PDF) (166.82 KB)

Årsmelding 2010 (PDF) (69.19 KB)

Årsmelding 2009 (PDF) (69.34 KB)

Årsmelding 2011 (PDF) (615.43 KB)

Årsmelding 2012 (PDF) (442.16 KB)

Årsmelding 2013 (PDF) (679.73 KB)

Årsmelding 2014 (PDF) (89.31 KB)

Årsmelding 2015 (PDF) (488.48 KB)

Årsmelding 2016 (PDF) (399.91 KB)

Årsmelding 2017 (PDF) (460.32 KB)