Styringsdokument

Gudbrandsdalsmusea AS er regionmuseum for nord- og midt-Gudbrandsdalen med avdelingar i alle dei ni kommunane: Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Dovre og Lesja.

I tillegg driftar vi Pilegrimssenteret på Dale-Gudbrands gard, Hundorp med ansvar for pilegrimsleden frå Vingrom/Brøttum i sør til Nord-Sel.

Vi har privatarkivansvar (Opplandsarkivet) for våre 9 kommunar i Nord- og Midt-Gudbrandsdalen.
For alle henvendingar om privatarkiv (Opplandsarkivet) for kommunane Gausdal, Øyer og lillehammer, ta kontakt med Opplandsarkivet, avd. Lillehammer Museum.
Gudbrandsdalsmusea har folkemusikkarkiv for heile Gudbrandsdalen (inkludert Gausdal, Øyer og Lillehammer) med våre avdelingar i Vågå og Vinstra.

Museet er eit driftsselskap med kommunane og dei ulike institusjonseigarar/organisasjonar som eigarar.

Vi har ein overordna strategiplan, og tiltaksplanar for kvart år.

Vedtekter Gudbrandsdalsmusea (PDF) (328.86 KB)

Strategidokument 2021 2025 (PDF) (431.19 KB)

Årsmeldingar

Selskapet har styreårsmelding som formell årsmelding. I tillegg lagar vi årsrapportar (sjå ovanfor) som syner heile verksemda i regionmuseet.

Årsrapport Gudbrandsdalsmusea 2022 (PDF) (4.19 MB)

Årsrapport Gudbrandsdalsmusea 2021 (PDF) (4.93 MB)

Årsrapport Gudbrandsdalsmusea 2020 (PDF) (4.19 MB)

Årsrapport Gudbrandsdalsmusea 2019 (PDF) (1.33 MB)

Årsrapport Gudbrandsdalsmusea 2018 (PDF) (2.37 MB)

Årsmelding 2017 (PDF) (460.32 KB)

Årsmelding 2016 (PDF) (399.91 KB)

Årsmelding 2015 (PDF) (488.48 KB)

Årsmelding 2014 (PDF) (89.31 KB)

Årsmelding 2013 (PDF) (679.73 KB)

Årsmelding 2012 (PDF) (442.16 KB)

Årsmelding 2011 (PDF) (615.43 KB)

Årsmelding 2010 (PDF) (69.19 KB)

Årsmelding 2009 (PDF) (69.34 KB)

Årsmelding 2008 Gudbrandsdalsmusea As (PDF) (166.82 KB)

Eigarar og styre

Gudbrandsdalsmusea AS er eit driftsselskap, eigarar er alle 9 kommunane i Nord- og Midt-Gudbrandsdalen, og andre eigarar: Stiftelsen Lesja Bygdemuseum, Vågå historielag, Stiftelsen Norsk Fjellmuseum, Senter for Bygdekultur, Stiftinga Gudbrandsdal Krigsminnesamling og Stiftelsen Ringebu Prestegard.

Styre i 2023 er:

• Cecilie Asp styreleiar
• Trond Ole Haug nestleiar
• Birgitte Bay styremedlem
• Bjørn Lonbakken styremedlem
• Endre Skjåk styremedlem
• Einar utgård styremedlem
• Kristin Aksel Hagen styremedlem for dei tilsette

Personvernerklæringar (GDPR) for Gudbrandsdalsmusea AS

Frå sommaren 2018 gjeld det nye reglar for personvern. Gudbrandsdalsmusea har laga erklæringar for kundar, for personale, og for privatarkiv som vi her legg ut. Gudbrandsdalsmusea fylgjer ICOM sine museumsetiske retningsliner i vårt arbeid. Om det skulle vera noko uklart eller om du har spørsmål, ver venleg kontakt museet post@gudbrandsdalsmusea.no.

Personvernerklæring Gm For Kundar (PDF) (462.12 KB)

Personvernerklæring Gm Eige Personale (PDF) (701.1 KB)

Personvernerklæring Gm Arkiv (PDF) (587.42 KB)

Opplandsarkivets Håndtering Av Personopplysninger Gdpr (PDF) (270.66 KB)

Icoms Museumsetiske Regelverk (PDF) (1020.3 KB)