Styringsdokumenter

Gudbrandsdalsmusea AS er eit konsolidert museum beståande av 18 avdelingar. Vi held til i kommunane Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Dovre og Lesja. Museet er eit driftsselskap med der kommunane og dei ulike institusjonseigarene eig aksjar.

Årsrapport Gudbrandsdalsmusea 2016 (PDF) (2.61 MB)

Strategiplan Gm 2016 2020 (PDF) (1.04 MB)