Stavkyrkjesenteret i Lom

Det har truleg våre over tusen stavkyrkjer i landet. No er det 28 att. Ei av dei står midt i Lom. I stavkyrkjesenteret like ved kyrkja, kan du lære meir om kyrkjeromma, historia om kyrkja, bruken av kyrkja og sjå modellar og gamle gjenstandar frå ulike renoveringar av stavkyrkja.

Velkomen til Stavkyrkjesenteret i Lom

Stavkyrkjene er sterke symbol på vår nasjonale kulturarv gjennom 800 år. I Gudbrandsdalen har vi framleis fleire stavkyrkjer som er i bruk. Ein reknar med at Lom stavkyrkje vart bygd på slutten av 1100-talet. Kyrkja spela ei sterk rolle i livet til folk. Her gjekk dei gjennom alle faser i livet frå dåp og konfirmasjon til gravferd.

Stavkyrkjesenteret syner ei permanent utstilling om Lom stavkyrkje si 1000 år gamle historie.

Utstillinga gjev ei levande framstilling av både middelalderliturgien, prestens oppgåver i lokalsamfunnet og gravferdsskikkar. Konstruksjonen og utviklinga av bygninga blir illustrert gjennom bygningsmodellar, tekst og foto.


Dei utstilte originale bygningselementa som mønekammen med kors og dragehovudet, er av spesiell interesse. I over 750 år pryda dei taket på stavkyrkja, før dei måtte takast ned for konservering og bli erstatta med nye. Nå kan ein beundre dei i stavkyrkjesenteret.

Opningstider

1.6 - 15.6

Måndag - Sundag

09:00 - 17:00

15.6 - 15.8

Måndag - Sundag

09:00 - 20:00

16.8 - 30.9

Måndag - Sundag

09:00 - 15:00

16.9 - 30.9

Måndag - Sundag

09:00 - 17:00

1.10 - 22.12

Måndag - Fredag

09:00 - 16:00

E-post

Kjersti.strass@gudbrandsdalsmusea.no​

Telefon

970 68 931

Adresse

Stavkyrkjesenteret Lom

GPS

(WGS 84): N 61° 50.331', E 8° 33.963'

Kva skjer på Stavkyrkjesenteret i Lom

Kart

Kontakt